Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.
Patiënten op de spoedeisende hulp van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) krijgen door grote drukte vaak niet de zorg die ze nodig hebben. Daardoor ontstaan complicaties en kan zelfs gezondheidsschade bij patiënten optreden. Dat vertellen artsen en verpleegkundigen anoniem aan Nieuwsuur. Ze spreken van een onhoudbare situatie, omdat met de sluiting van het Bronovo-ziekenhuis op 1 juli extra patiënten in het LUMC worden verwacht.

1. Kan het college reageren op het *artikel en de *uitzending van NOS Nieuwsuur met als titel “Personeel spoedeisende hulp LUMC patiëntenzorg in gevaar”? Klopt dit bericht?

Op 1 juli sluit het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag de afdeling spoedeisende hulp. Jaarlijks worden daar duizenden patiënten behandeld. De verwachting is dat een deel daarvan naar het LUMC zal komen. Het LUMC heeft geen extra personeel aangenomen en geen extra patiëntenkamers ingericht om deze groep patiënten op te vangen.

Volgens hoogleraar patiëntveiligheid Klein kan het LUMC deze patiënten er “op geen enkele manier” meer bij hebben. “Dit is absoluut een risico voor de inwoners in de regio”, dus ook voor de Haagse regio.

2.  Deelt het college de mening van Hart voor Den Haag / Groep de Mos dat de onvoldoende patiëntveiligheid zeer zorgwekkend is en kan het college aangeven wat voor actie er ondernomen zal worden?

Het HMC Westeinde zal als ziekenhuis met een van de grootste spoedeisendehulpafdelingen van Nederland, het centrum voor acute en hoogcomplexe zorg worden. Per 1 juli zullen de bewoners omgeving Bronovo en Scheveningen uitwijken naar LUMC aangezien dit de snellere route is naar spoedeisende hulp.

3. Kan het college aangeven wat de meest recente stand van zaken is voor wat betreft de ontwikkelingen van HMC?

De heer Doop stapt op als bestuursvoorzitter van HMC. Onder zijn leiding werd de ziekenhuisgroep met Westeinde, Antoniushove en Bronovogereorganiseerd.

4 De heer Doop heeft in een *interview met Omroep West aangegeven het proces omtrent de tweede fase van de herstructurering niet te willen leiden.Wat vindt het college ervan dat een bestuursvoorzitter opstapt tijdens een zeer beduidend herstructureringsplan voor de ziekenhuiszorg in Den Haag?

5. Op welke termijn verwacht u de benoeming van de nieuwe bestuursvoorzitter van HMC?

6. Is het College op de hoogte van plan *‘Innovatief Zorg en Wooncentrum Park Bronovo’? Zo ja, graag een uitgebreide reactie van het college.

7. Hoe is de grondhouding ten opzichte. van het plan Park Bronovo en bent u bereid met de initiatiefnemers in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet?

8. Wat vindt het college van de eventuele overname van Bronovo door de heer Oomen en is het college bereid om in gesprek te gaan met de heer Oomenom de mogelijkheden te verkennen voor het behoud van Bronovo? Zo neen, hoe gaat u op z’n minst een zorgfunctie op deze locatie behouden?

Janice Roopram
Hart voor Den Haag / Groep de Mos
19 juni 2019

*https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2289569-personeel-spoedeisende-hulp-lumc-patientenzorg-in-gevaar.html
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/18-06-2019/VPWON_1303169

*https://www.omroepwest.nl/nieuws/3833214/Voorzitter-Raad-van-Bestuur-HMC-stapt-op

*https://www.denhaagcentraal.net/nieuws/zorg/plan-voor-een-nieuw-bronovo-in-benoordenhout/