Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad
1) Bent u bekend met het verdwijnen van ING-pinautomaten op het Tesselseplein en in de Reinkenstraat?
2) Deelt u de mening dat het verdwijnen van brievenbus- en betaalvoorzieningen een slechte ontwikkeling is, zeker gezien de vergrijzing van de stad, waar ouderen binnen loopafstand een brievenbus of pinautomaat moeten kunnen treffen? Zo ja, wat gaat u doen om in overleg met de ING (of andere bankvoorzieningen) te voorkomen dat het Tesselseplein en de Reinkenstraat zonder pinautomaat komen te zitten? Graag een gedetailleerd antwoord.
Vorig heeft u in uw beantwoording (RIS296487) toegezegd dat uw college haar best zal doen om zowel een brievenbus als een pinautomaat in de Koningstraat te laten terug keren.
3) Wat zijn de uitkomsten van deze poging, daar er tot op heden noch een brievenbus, noch een pinautomaat is teruggekeerd in de Koningstraat? Heeft u de bereidheid om nieuwe pogingen te ondernemen? Graag een toelichting