19 maart 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Gooi de luiken van de Raamstraat open

1). Bent u bekend met het stukje Raamstraat tussen de Vlamingstraat en Grote Marktstraat?

2). Deze straat wordt door veel mensen als achterstraatje gezien en als zodanig ook gebruikt. Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat ook deze straat de volle aandacht verdient? Zo nee, waarom niet?

3). Het straatje heeft geen verlichting waardoor de straat in de avond veelvuldig als vuilnisbak en toilet gebruikt wordt. Bent u bereid om te onderzoeken of straatverlichting hier mogelijk is?

4). De straat ligt helemaal vol met vastgekoekte kauwgomresten. Bent u bereid de straat schoon te laten spuiten? Zo nee, waarom niet?

5). Ondernemers kunnen nergens hun vuilcontainers kwijt waardoor het er rommelig uitziet voor de deur. Bent u bereid om de mogelijkheden te onderzoeken voor alternatieve ruimte in de buurt om de containers te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

6). De blinde muur waarop veel ondernemers uitkijken is grauw en vertoont de resten van afgebladderde graffiti. Met een unieke muurschildering kan de straat zich echt onderscheiden en door middel van bijvoorbeeld foto’s van bezoekers aan de straat op Instagram, een brede doelgroep bereiken. Bent u bereid om te onderzoeken of de mensen van The Hague Street Art een unieke schildering in de Raamstraat zouden kunnen verzorgen? Zo nee, waarom niet?

Ralf Sluijs
Hart voor Den Haag/Groep de Mos