28 mei 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen over veiligheid van de scootmobiel en het delen van een scootmobiel

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Vele vragen zijn er ontstaan bij de Haagse burgers naar aanleiding van een artikel in het AD over het delen van een scootmobiel. Maar ook is er onrust ontstaan omdat in een artikel van het NRC wordt omschreven dat een scootmobiel gevaarlijker is dan een bromfiets. Scootmobiels zijn nog dodelijker dan motorfietsen. Ongelukken worden vaak aan de bestuurder toegeschreven. Bovendien valt de scootmobiel vaak om.

Daarom willen wij de volgende vragen voordragen aan het stadsbestuur:

1. Kan het college reageren op de koptekst van een artikel in het NRC, “De scootmobiel is het gevaarlijkste vervoermiddel van Nederland”.
2. Wat voor stappen zal het college ondernemen of heeft het college al genomen om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de Haagse inwoners is gewaarborgd?
3. Deelt het college de mening van Hart voor Den Haag dat de Haagse burgers goed geïnformeerd moeten worden over het delen van scootmobielen?
4. Wanneer wordt de uitwerking van het plan gedeeld met de raad welke gesprekspartners worden hierbij betrokken?
5. Kan het college al meer uitleg geven over de opzet van een scootmobielpool? Komen er bijvoorbeeld centrale uitleenpunten met deel-scootmobielen voor mensen die het minder vaak gebruiken?
6. Kan het college aangeven wat de richtlijnen zijn om (nog) in aanmerking te komen voor een privé scootmobiel?
7. Indien een scootmobiel met een buurman of buurvrouw gedeeld moet worden hoe zit het dan met de verzekering?
8. Kan het college aangeven of alle scootmobielen rechtmatig worden gebruikt? Wij ontvangen namelijk signalen dat er mensen zijn die een scootmobiel hebben staan, maar hier niet of nauwelijks gebruik (meer) van maken.
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/18/de-scootmobiel-is-het-gevaarlijkste-vervoermiddel-van-nederland-a3957416

https://www.ad.nl/den-haag/hagenaars-met-een-scootmobiel-moeten-mogelijk-hun-voertuig-delen-met-anderen~a4cd796e/

 

Janice Roopram

Hart voor Den Haag/Groep de Mos