6 november 2018 Beantwoording Schriftelijke vragen Geen Ajax-supporters bij thuiswedstrijden ADO Den Haag 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Zeller de volgende vragen:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Minder politie bij ADO Den Haag’ (*) en het bericht ‘Ajax en ADO weer in gesprek over uitpubliek’ (**)? Zo ja, wat is de stand van zaken?

2) Bent u het met ons eens dat het blijven weren van Ajax- supporters ertoe zal leiden dat meer politiecapaciteit naar andere zaken kan gaan dan naar het begeleiden van voetbalwedstrijden?

3) Bent u bereid ervoor zorg te dragen dat er ook de komende jaren geen Ajax-supporters naar Den Haag zullen komen? Zo nee, waarom niet?(*)

 

(*) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2656178/minder-politie-bij-ado-den-haag (**) https://denhaagfm.nl/2018/09/04/ajax-en-ado-weer-in-gesprek-over-uitpubliek