14 mei 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen goede thuishulp

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) en fractievoorzitter Frans Hoijnck van Papendrecht (50PLUS) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1). Wat is uw reactie op het artikel in het AD, over de uitspraak van de hoogste rechter dat de rechtspositie van hulpbehoevende burgers in het geding is? (*)

2). Deelt het college de mening van Hart voor Den Haag en 50PLUS dat mensen die recht hebben op huishoudelijke hulp, goed geïnformeerd moeten worden over hoeveel hulp in uren men zal ontvangen?

3). Klopt het dat de gemeente Den Haag zich onvoldoende aantrekt van het dwingende oordeel van de allerhoogste rechter, zoals wordt gesteld in het artikel? Zo ja, hoe is dit mogelijk? Graag een uitgebreid antwoord op deze vraag, benoemd in het artikel.

Den Haag heeft haar beleid voor huishoudelijke hulp (nog) niet aangepast aan de rechterlijke uitspraken. De kwestie ligt momenteel nog bij de advocaten, zegt een woordvoerder van de gemeente.

4). Kan het college aangeven waarom het beleid voor huishoudelijke hulp nog niet is aangepast aan de rechterlijke uitspraken? Voortvarendheid is op z’n plaats vanwege de kwetsbaarheid van deze Haagse burgers.

Ook de VNG vindt het vooralsnog niet nodig dat gemeenten het beleid voor huishoudelijke hulp op de schop nemen: ,,We hebben de gemeenten geadviseerd om bij inwoners die bezwaar maken het aantal uren huishoudelijke hulp wel in de beschikking vast te leggen. Maar als inwoners tevreden zijn over de hulp, dan hoeft dat niet. Dan is er niks aan de hand.’’

5). Wij krijgen regelmatig klachten over het aantal uren huishoudelijke hulp. De mensen geven aan te worden gekort in uren. Zijn deze klachten bekend bij het stadsbestuur?  Zo ja, wat is de actie hierop; en zo nee, is het college dan bereid om een (tevredenheids) onderzoek te laten uitvoeren?

6). In het artikel wordt aangegeven dat het ‘resultaatgerichte werken’ ook wordt toegepast op de jeugdzorg en dat dit voor problemen zal zorgen. Kan het college hier uitgebreid op reageren?

 

Janice Roopram                                                                 Frans Hoijnck van Papendrecht

Hart voor Den Haag / Groep de Mos                              50PLUS

18 maart 2019