16 juli 2019 Beantwoording Aanvullende vragen Ontwerpstudie ‘Lohmann Toren’

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Arjen Dubbelaar de volgende aanvullende vragen:

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1) Welk vervolg wordt er gegeven aan de Ruimtelijke Verkenning Driehoek Loosduinen en op welk termijn? (1)(2)(3)

2) Wanneer krijgt de gemeenteraad een gebiedsvisie over de Driehoek Loosduinen?

3) Welke toekomstige invulling ziet het college voor het gebied rondom het Savornin Lohmanplein en specifiek voor de locatie van het tankstation?

(1) Ruimtelijke Verkenning Driehoek Loosduinen, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/440024

(2) Lohmann toren, https://liag.nl/projecten/wonen/lohmann-toren/

(3) Agenda commissie Ruimte – 24 mei 2018, https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/509146#ai_4011141