7 mei 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen invalideparkeerplekken bij het Deltaplein Kijkduin

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram de volgende vragen:

Momenteel vindt er in Kijkduin een grote verbouwing plaats aan de winkels en restaurants aan het Deltaplein. Deze verbouwing gaat nog een langere tijd duren. Door deze grote verbouwing is het huidige parkeerterrein aan het Deltaplein volledig verdwenen.

Helaas zijn door het verdwijnen van dit parkeerterrein, ook de invalide parkeerplekken verdwenen. Er kan summier geparkeerd worden op het terrein voor het Atlantic hotel, maar dit is alleen gegund aan de exploitanten (vier parkeerplekken) en een gedeelte is bestemd voor brommers en scooters.

Het openbare terrein langs de Kijkduinsestraat biedt alleen een paar voorzieningen voor het opladen van elektrische auto’s, maar ook hier helaas geen enkele plek voor de invalide medemens, die ook graag naar Kijkduin wil gaan.

Ter illustratie heb ik enkele foto’s toegevoegd.

1).Wat vindt u van het feit dat er totaal geen invalide parkeerplekken meer zijn?
2).Vindt u het ook niet vreemd dat er wel voorzieningen zijn voor brommers, scooters, exploitanten en oplaatpunten voor elektrische auto’s en niet voor invaliden? Zo nee, waarom niet?
3). Bent u het ook met ons eens dat er voor het Atlantic hotel plekken ter beschikking van de invalide medemens gesteld moeten worden. Zo nee, waarom niet?
4). Mocht er een toezegging voor invalide parkeerplaatsen komen, zie ik ook graag een bewegwijzering naar deze plekken. Ik ga er vanuit dat u het hier ook mee eens bent en zo niet, waarom niet?