19 maart 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen voorleeshonden

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Damien Zeller de volgende vragen:

1. Bent u bekend met “voorleeshonden”? (*,**)

2. Bent u bereid een pilot te starten en deze voorleeshonden een plek te geven in (een aantal) Haagse bibliotheken? Zo nee, waarom niet?

(*) http://www.voorleeshond.nl/83790149

(**) https://www.3b-krant.nl/nieuws/algemeen/637592/kom-voorlezen-aan-freddie-de-hond-