12 februari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Zwanenroof uit Haagse grachten

Na het verdwijnen van zwanen afgelopen zomer op Ypenburg krijgt Hart voor Den Haag/Groep de Mos signalen over het verdwijnen van grote aantallen zwanen uit de Haagse Grachten en Singels. Getuigen spreken over zwanendrifters die de zwanen met brood lokken om ze vervolgens op de kant te trekken.

1) Bent u met ons van mening dat, in tegenstelling tot uw eerdere beantwoording over het verdwijnen van zwanen in Ypenburg (RIS300396), hier niet meer kan worden gesproken over een natuurlijk afname of migratie? Zo nee, waarom niet?

2) Bent u bereid een onderzoek in te stellen naar de getuigenverklaringen en het verdwijnen van de grote aantallen zwanen?

3) Welke maatregelen gaat u nemen tegen deze criminelen die de zwanen uit de Haagse wateren trekken?

René Oudshoorn

Hart voor Den Haag/Groep de Mos