Voorzitter,

Ook Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft een mening over de Vreugdevuren. Allereerst mijn dank, veel dank aan politie en brandweer die een ramp op Scheveningen heeft voorkomen. Het interessante vandaag is dat we de commissievergadering hebben overgeslagen, ik heb nog wel een aantal technische vragen. Daarover zo meer. In elk geval zal ik u niet langer in spanning houden.
Wij zijn en blijven de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen steunen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is altijd voor de vreugdevuren geweest, dat zijn wij nog steeds, voor ons is het wel evident dat dit veilig moe(s)t gebeuren! Stel kaders die op draagvlak kunnen rekenen, handhaaf hierop en ondersteun dit vanuit het stadhuis. Niks meer, niks minder. Als ik de stukken van het college goed lees, dan is dat ook de lijn van het stadsbestuur.

Voorzitter,

Iedereen kent de conclusies van het rapport. Dat heeft dramatische politieke gevolgen gehad. Het is wel opvallend ook dat er ineens een aantal politieke collega’s zijn die last hebben van voortschrijdend inzicht nadat het mis gegaan is. En dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Tot december 2018 was iedereen voornamelijk positief.
VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, HSP, zelfs VVV Den Haag. De kranten hebben er vol mee gestaan.

Voorzitter,

Hart voor Den Haag/Groep de Mos kijkt graag vooruit, naar de toekomst. Naar de toekomst van deze traditie. Het ondersteunen van de vreugdevuren staat klip en klaar in het coalitieakkoord, ‘Den Haag, Stad van kansen en ambities’. Toch heb ik wel een motie op dit punt. Natuurlijk hoor ik straks graag van burgemeester Remkes dat deze overbodig is.

Motie Behoud traditie vreugdevuur wel veilig, met als dictum, de traditie van de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen te blijven ondersteunen.

Voorzitter,

Tot slot nog enkele inhoudelijke vragen. Waarom is er niet gehandhaafd op 31 december nadat er geconstateerd was dat er bouwvolumes waren overschreden? Het onderzoeksrapport doet geen uitspraak over aansprakelijkheid. Is het college bereid om extern juridisch advies in te winnen en de raad hierover te informeren, al dan niet vertrouwelijk. Hier wil ik het in 1e termijn bij laten, voorzitter.