21 november 2017 Beantwoording Schriftelijke vragen verkeersveiligheid Schenkkade

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Guernaoui (Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

Volgens buurtbewoners wordt er flink geracet op de Schenkkade, vanaf de plek waar de IJsclubweg de Schenkkade wordt tot een de Laan van NOI (1) (2). Er geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

1) Bent u met Groep de Mos van mening dat autobestuurders zich aan de maximumsnelheid dienen te houden? Zo neen, waarom niet?

2) Heeft u precieze cijfers paraat van het aantal ongelukken op de Schenkkade als gevolg van te hard rijden? Graag een toelichting.

3) Kunt u met voorstellen komen om te voorkomen dat voetgangers, fietsers en buurtbewoners op de Schenkkade van de sokken worden gereden? Zo neen, waarom niet?