9 juli 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen overlast daklozen Bezuidenhout-West

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Nino Davituliani en William de Blok de volgende schriftelijke vragen vragen :

1. Bent u bekend met het artikel: “Daklozen poepen, plassen en slapen in de hal van flat Haagse Destiny: “Ik zit stijf van angst in bed”?*
2. Bent u bekend met deze klachten van de bewoners? Zo ja, sinds wanneer?

3. Op welke wijze vindt momenteel de samenwerking plaats tussen de gemeente, Haag Wonen en de politie?

4. Welke maatregelen bent u bereid te nemen tegen de daklozen die kennelijk op de meest ranzige manier overlast veroorzaken?

5. Bent u voornemens deze daklozen te begeleiden naar de voor hen bestemde opvangcentra? Zo nee, waarom niet?

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

(*) https://www.ad.nl/den-haag/daklozen-poepen-plassen-en-slapen-in-hal-van-flat-haagse-desteny-ik-zit-stijf-van-angst-in-bed~a5fcc29f/

 

Nino Davituliani en William de Blok

Hart voor Den Haag/Groep de Mos