16 juli 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen herrietrams Dedemsvaartweg

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Jelle Meinesz de volgende vragen:

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1.Bent u bekend met de overlast die de bewoners ervaren op de Dedemvaartsweg, door herrie die afkomstig is van rijdende tramtoestellen? Zo ja, wat heeft het college gedaan om deze overlast die de bewoners ervaren weg te nemen? Zo nee, wat gaat college doen om de overlast die bewoners ervaren weg te nemen?

2.Is het college bereid in gesprek te gaan met de HTM over de herrie die afkomstig is van de tramtoestellen en kan de wethouder hierin meenemen of de snelheidsbeperking wordt gehandhaafd die momenteel geldt voor tramtoestellen? Zo ja, hoe wordt deze gehandhaafd?

3.Is de wethouder bereid op met de bewoners in gesprek te gaan en op locatie met de bewoners te gaan luisteren naar de ervaren herrie die afkomstig is van de tramtoestellen?

4.Is het college het eens met Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat het absoluut niet de bedoeling mag zijn dat bewoners zich niet gehoord voelen door het stadsbestuur?

5.Is het college bereid in goede communicatie te blijven met de bewoners tot dat de herrie is verholpen? Zo neen waarom niet?

6.Is het college bereid om samen met de HTM te kijken naar een alternatief voor het trambelletje met name in de nachtelijke uren? Zo neen waarom niet?

7.Elders in de stad liggen rubberen matten om de herrie te verminderen die van tramtoestellen afkomt te dempen, is het college bereid deze ook op de Kruising Melis Stokelaan – Dedemvaartsweg te plaatsen? Zo neen waarom niet?

8.Kan het college in haar gesprekken met de HTM te kijken naar alternatieve routes voor het bereiken van de remise voor tramtoestellen om zo het tramverkeer op de Dedemvaartsweg te verminderen? Zo neen waarom niet?

9.Kan het college met een plan van aanpak komen om de veelvoudige klachten op te lossen? Hierin meegenomen een tijdspad. En deze communiceren met de bewoners. Zo neen waarom niet?

10.Is het college bekend met een rapport van Sensornet? Deze heeft geluidsmetingen verricht op de Dedemvaartsweg bij bewoners thuis in opdracht van de HTM. Zo ja, zou het college in gesprek willen gaan met de HTM om de bevindingen van deze meting te willen openbaren? Zo neen, waarom niet?

11.Bewoners is bij bepaling van de bestemmingsplan voor dit gebied toegezegd dat de gemeente de geluidsoverlast die afkomstig is van de tramtoestellen zou monitoren, is dit gebeurd? Zo ja, wat zijn hiervan de bevindingen. Zo neen waarom niet?

12.Is het college bekend met de uitzending van Meneer Visser over de bovengenoemde klachten? Zo Neen waarom niet? *

(*) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3686047/Bewoners-Dedemsvaartweg-willen-advocaat-in-strijd-tegen-geluidsoverlast-trams