1.Is het college bekend met de continue signalen vanuit Laak over de plaag van zwerfaval?
2.Is het college met ons van mening, dat gele vuilniszakken een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren in het bestrijden van zwerfafval- en meeuwenoverlast?
3.Is het college ervan op de hoogte dat er een overgroot deel van de bewoners uit Laak voorstander is van het gebruik van gele zakken?
4.Is het college voorts met ons van mening dat het gebruik van gele zakken derhalve verplicht moet worden gesteld? Zo ja, op welke manier gaat de gemeente dit in het beleid vertalen? Zo nee, waarom niet?
5.Is het college bereid om de informatie omtrent de gele zakken en afgiftepunten hiervan uit te breiden? Zo ja, op welke manier gaat het college dit doen en bent u bereid in overleg te treden met (maatschappelijke) partners om slagen te maken op dit gebied? Zo nee, waarom niet?

René Oudshoorn & Nino Davituliani
Hart voor Den Haag/Groep de Mos