Voorzitter,

De vonkenregen als gevolg van het Vreugdevuur op Scheveningen was erg heftig.

Iedereen heeft de beelden gezien en gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Hier zijn we erg dankbaar voor, maar één ding is duidelijk: dit nooit meer!

Voorzitter,

Hart voor Den Haag / Groep de Mos leeft mee met ALLE bewoners en ondernemers die getroffen zijn door het incident op Scheveningen. Wat er op oudjaarsnacht mis ging bij het vreugdevuur op Scheveningen heeft niemand gewild en mag ook niet meer gebeuren.

Voorzitter,

Het is algemeen bekend, dat Hart voor Den Haag / Groep de Mos enthousiast is over de vreugdevuren. Het stond in ons verkiezingsprogramma en is ook opgenomen in het coalitieakkoord. Wel willen wij dat de vreugdevuren de komende jaren veilig zijn.

Laten we niet vergeten dat de vreugdevuren jarenlang hebben gezorgd voor rust en vreugde in de wijken.

Het is daarnaast goed voor de economie op Scheveningen. De hotels zitten vol en de lokale horeca draait overuren in de dagen tussen Kerst en Oudjaar.

In bijna dertig jaar zijn de vreugdevuren uitgegroeid tot een traditie waar duizenden mensen bij betrokken zijn en er zelfs files staan naar het strand met Vreugdevuur-toeristen.

Voorzitter,

Het vinden het goed dat er onafhankelijk onderzoek gedaan wordt door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er is duidelijk wat mis gegaan en dan doe je onderzoek naar de oorzaak.

Met de OvV is onafhankelijkheid gegarandeerd en wij hebben ons hier ook voor uitgesproken.

Er is ook breed draagvlak voor het OvV onderzoek. De OvV onderzoekt nu wat er mis ging.

Laten we nu dan ook niet vooruitlopen in een oordeel, maar geduld hebben. Dat is mijn boodschap.

Met het onderzoek moet voorkomen worden dat het in de toekomst nog eens op deze manier uit de hand loopt. Laten we daarom het onderzoek nu afwachten en stoppen met zwartepieten.

Daar wil ik het bij laten.