16 februari 2018 Schriftelijke vragen inzake parkeerplaatsen Duke Ellingtonstraat

2018-02-16T09:36:27+00:00 16 februari 2018|

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met de slechte staat van de parkeerplekken in de Duke Ellingtonstraat?

2) Bent u bekend dat de bewoners zich zorgen maken over de veiligheid van de voetgangers door los liggende trottoirtegels?

3) Bent u bekend met de belofte van de gemeente om snel actie te ondernemen, maar dat er tot op heden niets is gedaan met de melding?

Zo ja, wilt u de parkeerplaatsen onderwerpen aan een onderhoudsbeurt? Graag met tijdspad.

X