29 maart 2018 Beantwoording Schriftelijke inzake Westduinpark

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met het verdwijnen van wandelpaden (het worden zandpaden) en de slechte staat van onderhoud van de nog bestaande paden in het Westduinpark (zie foto))?

2) Bent u bekend met het feit dat daardoor ouderen en mensen die minder mobiel zijn het park mijden? Zo ja, wat wilt u doen om de kwaliteit van de wandelpaden te verbeteren?

3) Heeft u reeds maatregelen genomen om de zware toegangshekken zo aan te passen dat mensen in een rolstoel of ouderen ook makkelijk in en uit het Westduinpark kunnen? GRaag een toelichting

4) Kunt u de staat van wandelpaden in alle parken aan de raad doen toekomen, daar wij vaker klachten krijgen over de slechte kwaliteit van wandelpaden? Zo neen, waarom niet?