Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Davituliani en Dubbelaar (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het bericht ‘Burgers willen wél op zoek naar geëxecuteerde verzetshelden: ‘Dunea verschuilt zich achter regels’?

2) Kunt u duiden of Dunea zich verschuilt achter regels? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Waarom mag er niet gezocht worden naar mogelijk tientallen geëxecuteerde verzetshelden op de Waalsdorpervlakte?

4) Is het college met Hart voor Den Haag van mening dat nu de techniek het toelaat om eenvoudig en zonder verstoring van de grond, met radar te speuren naar lichamen, het ook onze plicht is om dat te doen? Zo ja, wat gaat u doen om de initiatiefnemers en de nabestaanden in deze wens te steunen? Zo nee, waarom niet?

5) Welke verantwoordelijkheid heeft het stadsbestuur in het opgraven van stoffelijke resten van verzetsstrijders?

6) Is het college bereid om met Dunea in overleg te treden om te bemiddelen tussen het waterbedrijf en de initiatiefnemers? Zo ja, binnen welke termijn denkt u met de gesprekken te kunnen starten? Zo nee, waarom niet?

7) Welke mogelijkheden zijn er om dit initiatief financieel te ondersteunen?

8) Kan het college aangeven waarom het Initiatiefvoorstel “Nationaal Ereveld Den Haag” dat op 24 september 2020 door raadslid de heer De Mos is ingediend, na een jaar nog niet behandeld is? Wanneer denkt het college om het pre-advies naar de raad te doen toekomen?

(1) AD Den Haag – Burgers willen wél op zoek naar geëxecuteerde verzetshelden: ‘Dunea verschuilt zich achter regels’, https://www.ad.nl/den-haag/burgers-willen-wel-op-zoek-naar-geexecuteerde-verzetshelden-dunea-verschuilt-zich-achter-regels~aff01c24/

(2) Omroep West – Hagenaar wil op Waalsdorpervlakte op zoek gaan naar oorlogsslachtoffers, https://www.omroepwest.nl/nieuws/4447854/hagenaar-wil-op-waalsdorpervlakte-op-zoek-gaan-naar-oorlogsslachtoffers