1). Ondernemers in Duindorp noemen de communicatie vanuit de gemeente ondermaats en voelen zich niet serieus genomen, herkent u zich in dit beeld? Zo nee, waarom niet?

2). Is het wenselijk dat deze maatregelen in de verschillende straten tegelijkertijd plaatsvinden, met deze bereikbaarheidsproblemen tot gevolg? Zo ja, waarom?

3). Klanten rijden met een boog om Duindorp heen omdat de toegankelijkheid nihil is en parkeren schier onmogelijk. De omzetten van de winkeliers staan onder druk en sommige ondernemers verkeren in financiële problemen. Bent u bereid om met de ondernemers in gesprek te gaan zodat zij kunnen laten zien in hoeverre zij omzetderving hebben ervaren gedurende de werkzaamheden en of er dientengevolge nadeelcompensatie mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

4). Waarom is er onvoldoende regie bij de gemeente om een dergelijke verkeerschaos te voorkomen?

5). Welke lessen trekt de gemeente uit deze situatie teneinde dit in de toekomst te voorkomen?​

 

René Oudshoorn & Ralf Sluijs
Hart voor Den Haag/Groep de Mos