Naar aanleiding van de schriftelijke vragen blijkt dat deze roestige en ontsierende container nog een aanzienlijke tijd bij de ondernemer van Cocomo Beach voor de deur zal blijven staan, de destijds aangebrachte decoratie heeft zijn beste tijd gehad. De gemeente stelt zelf hoge eisen aan het aanzicht van ondernemingen op de boulevard maar laat deze container gewoon wegroesten.

1) Is het gemeentebestuur bereid om op korte termijn met de ondernemer van Cocomo Beach (die nooit om deze container heeft gevraagd)  in overleg te treden om deze container te verfraaien als tegemoetkoming voor de schade welke deze daardoor leidt? Zo nee, waarom niet? (*)

2) Kan het gemeentebestuur aangeven op welke termijn deze container zal worden verplaatst na de werkzaamheden op de Noordboulevard?

René Oudshoorn
Hart voor Den Haag/Groep de Mos

(*) Telegraag Haaglanden, “Nutscontainer blijft nog even”. 15/05/19