Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadsleden Nino Davituliani en René Oudshoorn de volgende vragen:

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1.   Hoeveel bijtincidenten (verminkingen) door agressieve bijthonden heeft de gemeente vanaf het jaar 2017 tot heden geregistreerd en wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot die meldingen?

2.   Op welke manier(en) zijn de eigenaren van deze honden bestraft? Welke sancties zijn er ondernomen en hoe zijn deze gehandhaafd?

3.   Welke acties heeft het college ondernomen om nieuwe incidenten met de agressieve honden te voorkomen?

4.   Welk beleid hanteert de gemeente mbt de agressieve (bijt) honden?

5.   Welk beleid hanteert de gemeente mbt de agressieve honden die zich eens of vaker al schuldig hebben gemaakt aan verminking van personen en/of dieren?

6.   Is het college er mee bekend dat deze honden door slachtoffers vaak zonder muilkorf worden gezien?

7.   Hoe wordt er gehandhaafd op deze honden en welke verplichtingen stelt de gemeente aan de eigenaren van zulke honden? Op welke manier(en) ziet de gemeente toe dat de sancties ook daadwerkelijk worden opgevolgd? Graag een uitgebreide toelichting.​

 

Nino Davituliani & René Oudshoorn

Hart voor Den Haag/Groep de Mos