Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met de grote stijging van Haagse autobranden in 2019? (1)

2) Kloppen de cijfers van Alarmeringen.nl en zo neen, waarom niet?

3) Hoeveel verdachten en/of daders zijn er tot nu toe gepakt en veroordeeld?

‘Om goed te kunnen vergelijken is bovendien maximaal 1 melding per dag per straat meegeteld, hierdoor kan soms een melding zijn gemist. De daadwerkelijke aantallen auto’s met brandschade liggen naar verwachting hoger omdat er bij een melding meerdere voertuigen brandschade hebben kunnen opgelopen’.

4) Hoe wordt het aantal autobranden geregistreerd in Den Haag? Wordt een brand met meerdere auto’s gezien als één incident? Zo ja, waarom?

5) Wat doet het college om autobranden te voorkomen en te bestrijden? Graag een gedetailleerd overzicht.

6) Hoe worden organisaties, bewoners en/of bewonersinitiatieven betrokken bij bestrijding van autobranden?

7) Bent u met Hart voor Den Haag / Groep de Mos van mening dat er in Den Haag een gericht plan van aanpak autobranden moet komen om het stijgende aantal autobranden te bestrijden? Zo nee, waarom niet?

8) Is het college bereid om dit invulling te geven en de raad hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

Dit weekend stelde waarnemend burgemeester Remkes in de media dat de straf op het in brand steken van auto’s omhoog moet en dat ouders van minderjarige daders moeten opdraaien voor schade. (2)

9) Wordt de schade altijd verhaald op de daders? Zo nee, waarom niet?

10) Wat doet het college om de schade te verhalen op daders?

11) Wat doet het college om de straf op het in brand steken van auto’s omhoog te krijgen?

12) Hoe loopt de opsporing naar de daders van de grote autobrand(en) in het Wateringse Veld?

13) Hoeveel elektrische auto’s waren er betrokken bij de brand in het Wateringse Veld?

14) Heeft de brandweer de capaciteit en materialen om (meerdere) elektrische auto’s te blussen? Zo nee, waarom niet?(3)

 

(1) Alarmeringen.nl – Autobranden in 2019 met ruim 6 procent gestegen tot ruim 5100, https://alarmeringen.nl/data/autobranden/

(2) Omroep West – Remkes: ‘Verhaal autobrandschade op ouders minderjarige daders’, https://www.omroepwest.nl/nieuws/3984849/Remkes-Verhaal-autobrandschade-op-ouders-minderjarige-daders

(3) NOS – Hulpdiensten beducht voor ongelukken met elektrische auto’s, https://nos.nl/artikel/2303706-hulpdiensten-beducht-voor-ongelukken-met-elektrische-auto-s.html

Arjen Dubbelaar
Hart voor Den Haag/Groep de Mos