2 april 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Oppepper Paul Krugerlaan

1). Bent u bekend met het artikel ’Facelift nodig in winkelstraat’ in De Telegraaf van 10 januari jl.? (1)

2). Ondernemers uit de Paul Krugerlaan uiten hun zorgen en vragen om een oppepper voor de straat. In het coalitieakkoord staat; ‘De gemeente Den Haag zal de Haagse Markt opnemen als volwaardig onderdeel van de Citymarketing, waarbij de Hoefkade en de Paul Krugerlaan als rode lopers richting de Haagse Markt zullen fungeren’. Kunt u al wat meer zeggen over de invulling en het tijdpad hiervan?

3). Om het toekomstige winkelaanbod beter aan te laten sluiten bij het karakter en diversiteit van de Paul Krugerlaan is het van belang dat er kritisch gekeken wordt naar de potentiële huurders van de panden. Teveel van hetzelfde is niet goed voor de straat. Bent u bereid om te onderzoeken of branchering in de Paul Krugerlaan een positief effect zou kunnen hebben? Zo nee, waarom niet?

4). Ben u bereid om het betegelde Paul Krugerplein groener en sfeervoller te maken, met een duidelijke entree? Zo nee, waarom niet?

5). De ondernemers geven aan dat de prullenbakken te vaak overlopen, is het mogelijk om deze vaker te laten legen? Zo nee, waarom niet?

6). Bent u bereid om de winkeliers te helpen bij het opzetten van een winkeliersvereniging, wellicht met behulp van een (tijdelijke) winkelstraatmanager? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?