Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram de volgende vragen:

 

1)      Kan het college aangeven wanneer het aangekondigde actieplan eenzaamheid zal worden gepresenteerd? *

 

2)      Hoe zal de investering van een half miljoen extra geld per jaar tegen eenzaamheid worden besteed?

 

* https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6514256/2/RIS299794  (P65)

 

Janice Roopram

Hart voor Den Haag/Groep de Mos