2 juli 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Verstandige groei van Rotterdam The Hague Airport

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat Rotterdam The Hague Airport (RTHA) meer (zakelijke) vluchten kan uitvoeren. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad ziet mogelijkheden voor groei, zonder fysieke groei van het vliegveld.

1). Deelt u onze mening dat RTHA van groot belang is voor de (internationale) ambities van Den Haag en de internationale positie van onze stad? Zo nee, waarom niet?

2). Den Haag heeft in 2010 stevig geïnvesteerd in de naamgeving van RTHA om onze stad internationaal te versterken. We willen Den Haag laten groeien als congresstad, verder op de kaart zetten als internationale stad van Vrede & Recht en inzetten op forse groei van het toerisme. Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat daar een regionale luchthaven bij past, waar die vluchten ook kunnen landen en opstijgen? Zo nee, waarom niet?
Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat verstandige groei van RTHA nodig is om de (internationale) ambities van Den Haag en de belangrijke internationale positie van onze stad te kunnen versterken en waarborgen? Zo nee, waarom niet? Zo nee, waarom niet?

3). In 2018 waren er 4.870 helikopterbewegingen. Een groot deel van de helikopterbewegingen betreft noodzakelijk vliegverkeer van trauma- en politiehelikopters waar de luchthaven geen invloed op heeft, deze tellen wel mee in het aantal toegestane vliegbewegingen omdat er geen separate geluidsruimten van toepassing zijn.

4). Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat het vreemd is dat vliegverkeer waar de luchthaven geen invloed op heeft, ten koste gaat van (zakelijke) vluchten?

5). Trauma- en politiehelikopters zijn van groot belang voor onze gezondheid en veiligheid en staan niet ter discussie. Ben u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat het goed zou zijn om de helikopterbewegingen, waar niemand invloed op heeft, los te koppelen van het overige vliegverkeer en het derhalve mogelijk wordt om ongeveer 24 procent meer (zakelijke) vluchten te faciliteren waar onze stad groot economisch voordeel van kan hebben? Zo nee, waarom niet?

6). Bent u bereid om samen met de luchthaven en betrokken partijen een lobby te starten in de richting van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en daarin te pleiten voor een nieuw luchthavenbesluit waarin separate geluidsruimten vastgesteld worden voor spoedeisend- en maatschappelijk vliegverkeer? Zo nee, waarom niet?

7). Den Haag heeft als een van de naamgevers van RTHA, op dit moment geen zitting in de Bestuurlijke Regiegroep (BRR) van de luchthaven maar bijvoorbeeld de gemeente Lansingerland wel. De Haagse invloed op RTHA is daardoor te beperkt op dit moment. Bent u bereid om alle mogelijke middelen aan te wenden om Den Haag wél zitting te laten nemen in deze belangrijke regiegroep en daarmee de invloed van Den Haag op de koers van RTHA fors te vergroten? Zo nee, waarom niet?

Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag/Groep de Mos