14 mei 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen start bouw Harstenhoekweg

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden René Oudshoorn en William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Door omwonenden is de fractie van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos erop geattendeerd dat de locatie Harstenhoekweg/ Badhuisweg al enkele maanden braak ligt. Raadsleden René Oudshoorn en William de Blok zijn op de locatie gaan kijken en troffen inderdaad een braakliggend terrein aan.

 

1). Is het college op de hoogte dat er op de locatie hoek Harstenhoekweg/ Badhuisweg reeds enkele maanden een braakliggend terrein ligt en kan het college aangeven wanneer de bouwwerkzaamheden zullen aanvangen? Zo nee, waarom niet?
2). Uit de beantwoording van eerdere vragen over de Harstenhoekweg (RIS296878) stelde het college dat het de wens is van de initiatiefnemer en de gemeente om sloop en nieuwbouw zo veel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?
3). Uit de beantwoording van eerdere vragen over de Harstenhoekweg (RIS296483) blijkt tevens dat het college van mening is dat het wenselijk is dat sloop en nieuwbouw op elkaar aansluiten, dat braakliggende terreinen niet wenselijk zijn in verband met mogelijke overlast en ook de buurt gebaat is bij één doorlopend proces. Is dit nog steeds zo? Zo nee, waarom niet?
4). Is het college bereid om, indien de bouwwerkzaamheden op zich laten wachten, de ontwikkelende partij hierop aan te spreken en te bewegen direct met de bouwwerkzaamheden te starten? Zo nee, waarom niet?
5). Indien de bouwwerkzaamheden zijn vertraagd is het dan college bereid om het braakliggende terrein tijdelijk een andere bestemming te geven die wel recht doet aan de allure van onze mooie badplaats?

René Oudshoorn & William de Blok
Hart voor Den Haag/Groep de Mos