18 december 2018 Beantwoording Schriftelijke vragen omtrent as uitstrooiplek Scheveningen

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Roopram  (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Hart voor Den Haag / Groep de Mos krijgt regelmatig signalen binnen van mensen die een plaats zoeken in Den Haag, waar as kan worden uitgestrooid. Nagenoeg alle Hindoes kiezen bijvoorbeeld voor crematie na overlijden. Hart voor Den Haag wil graag dat er een plek wordt gecreëerd, waar mensen (bijvoorbeeld Hindoes) rituelen kunnen uitvoeren na een crematie zoals bloemenoffers en het uitstrooien van as.

1)       Hart voor Den Haag stelt voor een as uitstrooiplek te creëren voor bijvoorbeeld Hindoes, maar ook voor eenieder ander die via deze weg zijn of haar laatste wens in vervulling wil laten gaan. Dierbaren moeten op een geschikte locatie, na een crematie, in alle rust afscheid kunnen nemen. Hoe staat het college hier tegenover?

2)      Is het college bereid een locatie te creëren voor een as uitstrooiplaats op Scheveningen of Kijkduin?