Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid de Blok (Hart voor Den Haag/ Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 

Wijkberaad Leyenburg heeft haar wijkcentrum gevestigd in een pand van Vestia aan de Hoogkarspelstraat 83 + 85. In 2019 kondigt Vestia aan dat de Hoogkarspelstraat 83 + 85 aangesloten gaat worden op het warmtenet en er werkzaamheden plaats gaan vinden ter verbetering van het pand. Op 12 maart 2021 ontving het wijkberaad op haar adres Hoogkarspelstraat 83 + 85 van Vestia een planning van de werkzaamheden aan het pand.  

1)     Is het College hiervan op de hoogte? 

In het pand faciliteert de wijkorganisatie bewoners, kinderen, en partners van de wijkorganisatie (o.a. scholen, bedrijven, zorg, vve’s) in de wijk. Ook wordt in het pand voedsel bewaart voor Minimahulp070 en wordt het pand gebruikt door het buurt preventie team. Deze functie als wijkorganisatie wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente. De huur voor het pand wordt verstrekt middels een subsidie waar de wijkorganisatie op haar beurt weer verantwoording over af moet leggen.  

2)     Deelt het College de mening dat een wijkorganisatie een goed onderkomen moet kunnen hebben om hun activiteiten te faciliteren? Zo nee, waarom niet? 

In maart van dit jaar was er een lekkage in het pand aan de Hoogkarspelstraat 83 + 85. Deze lekkage is niet goed verholpen. Sindsdien zijn er ook problemen met elektra. De wijkorganisatie kan sinds april het pand niet meer gebruiken om haar activiteiten als wijkorganisatie uit te voeren. 

3)     Is het College het ermee eens dat de huur die is betaald vanaf maart 2021 t/m september 2021 gestorneerd wordt? Zo nee, waarom niet? 

Sinds 1 september heeft het wijkberaad Leyenburg geen onderkomen vanwege de aangekondigde werkzaamheden die Vestia uitvoert aan het pand aan de Hoogkarspelstraat 83 + 85. Vestia heeft vervangende tijdelijke ruimte aangeboden aan de overkant van de straat, nummer 68 R. Het wijkberaad heeft in de Hoogkarspelstraat 68 R wel een opslag van haar spullen maar geen vervangend pand waarin zij haar faciliterende rol in de wijk goed kan uitoefenen.  

4)     Is het College het ermee eens dat het wijkberaad geen huur betaald vanaf 01 september 2021 omdat het wijkberaad geen vervangende locatie heeft en pas weer huur gaat betalen op het moment dat Hoogkarspelstraat 83+85 weer turn key in gebruik kan worden genomen? Zo nee, waarom niet? 

Het wijkberaad stuit op onvermogen vanuit Vestia om de werkzaamheden en de tijdelijke verplaatsing goed te laten verlopen.

5)     Is het College bereid om met Vestia in gesprek te gaan over het turn key opleveren van Hoogkarspelstraat 83+85? Zo nee, waarom niet? 

6)     Is het College bereid een bemiddelende rol te spelen om de plooien glad te strijken en voor het turn key opleveren van Hoogkarspelstraat 83+85? Zo nee, waarom niet? 

Ondanks dat het pand niet door de wijkorganisatie werd gebruikt krijgen zij een torenhoge energierekening. Dit kan de wijkorganisatie alleen verklaren door gebruik van energie door werklui. Door vrijwilligers van de wijkorganisatie is bij bezoeken aan het pand geconstateerd dat de verwarming op volle kracht aanstond.  

7)     Is het College het ermee eens dat de energiekosten voor rekening van Vestia moeten komen? Zo nee, waarom niet? 

8)     Is het College bereid om met Vestia in gesprek te gaan over de het ontstane geschil omtrent de energiekosten? Zo nee, waarom niet? 

Tijdens werkzaamheden werd onlangs door werklui een waterleiding geraakt. De zalen zijn onder water komen te staan alsook de kasten die er nog stonden. Deze kasten hoefden volgens de aannemer niet verhuisd te worden maar konden worden afgeplakt. Onduidelijk is nog of er schade aan de inhoud van de kasten is.

9)     Is het College het ermee eens dat alle ontstane schade dient te worden vergoed door Vestia? Zo nee, waarom niet?