Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Damien Zeller de volgende vragen:

Het is vandaag 400 jaar geleden dat Johan van Oldenbarnevelt werd onthoofd op het Binnenhof. Één van de belangrijkste bestuurders uit de vaderlandse geschiedenis kreeg als eerbetoon een beeld aan de Lange Vijverberg.

1. Deelt u onze mening dat het beeld van Johan van Oldenbarnevelt thuishoort op het Binnenhof? Zo neen, waarom niet?

2. Bent u bereid in gesprek te gaan met de Tweede Kamer om tijdens de renovatie de mogelijkheden te onderzoeken het beeld van Johan van Oldenbarnevelt? Zo nee, waarom niet?

Damien Zeller

Hart voor Den Haag/Groep de Mos