1 augustus 2017 Beantwoording Schriftelijke vragen Compenseren bloemenkiosk Renate’s Stekkie

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Guernaoui (Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

 

  1. Bent u bekend met het feit dat de bloemenkiosk Renate’s Stekkie geen brief heeft ontvangen over de werkzaamheden aan de Loevesteinlaan, waardoor zij in de periode juni – half juli moet sluiten? Zo neen, waarom niet?
  2. Kunt u duiden wat er is misgegaan bij het vooraf informeren van de eigenaar van de bloemenkiosk over de werkzaamheden? Graag een toelichting.
  3. Bent u bereid om met spoed het gesprek met bloemenkiosk Renate’s Stekkie aan te gaan? Zo neen, waarom niet?
  4. Bent u tevens bereid om de bloemenkiosk op een snelle en makkelijke manier te compenseren voor het feit dat de kiosk in de periode juni tot en met half juli gesloten blijft vanwege de werkzaamheden? Zo neen, waarom niet?
  5. Gezien de ernst van de situatie, bent u bereid om deze schriftelijke vragen met spoed te beantwoorden?

 

Rachid Guernaoui