Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ralf Sluijs de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel ‘Uitbater Rootz in spagaat door geluidsoverlast’, in De Telegraaf van 13 februari jl.? (1)

De ondernemer van Rootz runt al ruim twintig jaar het populaire horeca-etablissement aan de Grote Markstraat. Sinds twaalf jaar is de zaak van woensdag tot zondag ook ’s-nachts geopend. De wachtende mensen voor de deur veroorzaken regelmatig geluidsoverlast. Om de geluidsoverlast te beperken wil de ondernemer graag zijn nek uitsteken. Hij wil 150.000 euro investeren in een glazen serre met geluidswerende ramen. De ondernemer kreeg bij een eerdere aanvraag geen toestemming van de gemeente, omdat het ontwerp niet past in het ontwerp van de Grote Marktstraat. Voor de ondernemer is het ontwerp volledig bespreekbaar. Vergelijkbare ondernemingen met een monumentale status zoals ‘t Goude Hooft en Hotel Corona hebben ook een glazen overkapping.

2. Hoe geeft u uitvoering aan het credo “Wij geven horecaondernemers de ruimte om te bouwen aan onze bruisende stad”, zoals geformuleerd staat in het coalitieakkoord?

3. Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat de populaire Rootz een zeer relevante bijdrage levert aan het bruisende uitgaansleven en banen in de horeca, zoals het college beoogt? Zo nee, waarom niet?

De eigenaar van Rootz vindt de leefbaarheid van de bewoners in de omgeving van zijn bedrijf van groot belang. Hij wil dan ook voor eigen risico en rekening maatregelen nemen zodat een bruisende horecazaak en leefbaarheid hand in hand gaan.

4. Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat dergelijke initiatieven omarmd dienen te worden? Zo nee, waarom niet?

5. Vergelijkbare ondernemingen met een monumentale status, zoals ‘t Goude Hooft en Hotel Corona hebben ook een glazen overkapping. Bent u het met Hart voor Den Haag / Groep de Mos eens dat voor de aanvraag van Rootz het gelijkheidsbeginsel moet gelden? Zo nee, waarom niet?

6. De ondernemer in kwestie heeft aangegeven dat zijn ontwerp volledig bespreekbaar is. Bent u bereid om constructief met de ondernemer in gesprek te gaan, met als doel het realiseren van een bij de omgeving passende overkapping zodat geluidsoverlast, boetes en eventuele intrekking van de nachtvergunning van Rootz voor de toekomst voorkomen kunnen worden? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?