19 februari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Wijkagent in Haagse regio aan de Poolse les

1). Bent u bekend met het bericht ‘Wijkagent in Haagse regio aan de Poolse les’ en klopt dit bericht?

2). Bent u met ons van mening dat agenten zich primair moeten bezighouden met het handhaven van de openbare orde? Zo ja, hoe kan het zijn dat er tijd is voor Poolse taallessen terwijl veel politiezaken op de plank blijven liggen? (**)

3). Bent u voorts met ons van mening dat Poolse nieuwkomers in Den Haag Nederlandse taallessen zouden moeten volgen in plaats van politieagenten een andere taal? Zo ja, bent u bereid hierover met de politie in gesprek te gaan?

4). Hoe kan het zijn dat de helft van de agenten in Nederland te weinig les krijgt in de basisvaardigheden schieten, arrestatietechnieken en zelfverdediging, maar dat er kennelijk prioriteit wordt gegeven aan Poolse taallessen door de Haagse korpsleiding? (***)

(*) AD 13 dec

(**) https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/02/588084-588084/

(***) https://www.ad.nl/binnenland/agent-krijgt-te-weinig-schiettraining~a305a12c