24 september 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen watertappunt de Verademing

Allereerst complimenten aan het stadsbestuur voor de prachtige speeltuin de Verademing in het Regentessekwartier die nu bijna een jaar terug is geopend. Bewoners en bezoekers zijn enthousiast, alleen valt het op dat er geen watertappunt is te vinden in de speeltuin voor de dorstige kinderen.

1) Klopt het dat meeste grotere speeltuinen in Den Haag wel een watertappunt hebben? Zo ja, welke?

2) Is bij de aanleg van deze speeltuin, De Verademing, het plaatsen van een waterkraantje over het hoofd gezien?

3) Is het college alsnog bereid een watertappunt in deze speeltuin te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

4) Indien vorige vraag positief is beantwoord, is het dan ook denkbaar op suggestie van bezoekers dit te combineren met een waterspeelelement? Zo nee, waarom niet?

René Oudshoorn
Hart voor Den Haag/Groep de Mos