Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Hoeveel is er afgelopen zomer gehandhaafd op weggebruikers die geluidsoverlast veroorzaken?

2. Bent u bekend met het artikel: “Rotterdam overweegt meldplicht voor trouwstoeten”*?

3. Hoe kijkt u tegen de overweging van de gemeente Rotterdam aan om een meldplicht voor bruiloftstoeten bij de gemeente in te voeren?

4. Bent u met ons van mening dat gezien de overlast van bruidstoeten in Den Haag, ook in onze stad een dergelijke meldplicht moet worden ingevoerd? Zo ja, bent u bereid dit te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

5. Welke aanvullende maatregelen kan onze gemeente nemen, bijvoorbeeld in navolging van Antwerpen, teneinde dit soort overlast de kop in te drukken?

(*) https://nos.nl/artikel/2284049-den-haag-gaat-deze-zomer-onnodig-toeteren-fors-beboeten.html

(**) https://nos.nl/l/2300683