15 januari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen permanente lichtshow op het Binnenhof

1). Ben u bekend met de The Hague Highlights shows op het Binnenhof? *

2). Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat deze shows prachtige reclame voor onze stad zijn? Zo nee, waarom niet?

3). Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat we dit unieke Haagse icoon tot aan de renovatie, ten volle moeten benutten ten behoeve van het toerisme aan onze stad?

4). Bent u bereid om te onderzoeken of de lichtshow op het Binnenhof tot aan de renovatie permanent kan plaatsvinden op donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagavond? Zo nee, waarom niet?

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3721038/Bezoekers-van-Scheveningen-kunnen-Kurhaus-inkleuren-met-piano