­­Voorzitter,

Vandaag spreken we over de veiligheidsbeleving in Duindorp. Rond het Tesselseplein hebben Duindorpers veel overlast ervaren van hangjongeren die voor brandstichtingen, vernielingen en geluidsoverlast zorgden.

Hart voor Den Haag heeft daarom met succes gepleit voor het plaatsen van camera’s. Wij zijn blij dat de beveiligingscamera op het Tesselseplein het gevoel van overlast fors verminderd heeft. Gelukkig blijkt uit gesprekken met Duindorpers, ondernemers, en de wijkagenten dat de veiligheid in Duindorp aanzienlijk verbeterd is.

Voorzitter,

Opnieuw staat het onderwerp discriminatie en racisme in Duindorp op de commissieagenda en opnieuw zit ik hier met plaatsvervangende schaamte. Het overgrote deel van de mensen in Duindorp vindt het rascistische beeld dat er geschetst wordt over hun wijk door een paar “Ik houd van slachtoffer zijn”, partijen in deze raad verschrikkelijk.

De wijze waarop deze partijen het onderzoek willen laten uitvoeren door het college, vindt mijn fractie buitengewoon stigmatiserend en onnodig kwetsend. Derhalve kan ik vaststellen dat wij tevreden zijn met de afdoening van de motie van HSP.

Voorzitter,

Tegen de mensen die zich niet aan de wet houden moet overal in de stad worden opgetreden. Dus ook in Duindorp. Hart voor Den Haag wil mensen aanpakken op fout gedrag en niet op in welke wijk ze wonen of tot welke groep ze behoren.

Van een ordinaire voetbalruzie waar politie ter plaatste is geweest en waar geen aanhoudingen zijn verricht, maakt NIDA een ongelooflijke poppenkast. Ook andere oppositiepartijen HSP en PvdA grijpen elke mogelijkheid aan om Duindorp in negatief een daglicht te zetten.

Het demoniseren van Duindorp moet stoppen. Laten de partijen hier zich eens druk maken over de problemen die er wel echt zijn in Duindorp. En de kansen die wij Duindorp willen bieden, zoals de insprekers hier ook betoogd hebben. Dat verdienen de Duindorpers en alle inwoners van onze stad, in plaats van een gekunsteld debat over verzonnen problemen.

Want voorzitter, dat er enkel in dit mooie deel van de stad sprake zou zijn van discriminatie en er mensen met een andere culturele achtergrond ondervraagd moeten worden is juist discriminatie in z’n zuiverste vorm. Daarmee zouden we ons schuldig maken aan datgene wat de stemmingmakers in deze raad juist willen voorkomen. Mijn fractie zal hier nooit en te nimmer aan meewerken.