12 februari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Zorgen ondernemers Noord boulevard Scheveningen

1). Bent u bekend met het artikel ‘Boulevard verre van klaar in mei’ uit AD Haagsche Courant van zaterdag 12 januari jl. en klopt dit bericht? (1)

2). Ondernemers uiten hun twijfels over de door de wethouder gedane toezegging dat de noordelijke boulevard van Scheveningen op 15 mei wordt opgeleverd. Kunt u deze twijfels wegnemen? Zo nee, waarom niet?

3). De ondernemers zeggen het volgende: “De boulevard is dan nog (15 mei) werk in uitvoering, omdat onder meer de parkeergarage, winkels en kiosken nog niet klaar zijn, de toplaag nog niet op de boulevard ligt en er nog volop wordt gebouwd. Ook de tunnelbuis naar de parkeergarage moet nog worden aangelegd, waarvoor de boulevard voor een deel opnieuw op de schop gaat.” Is dit correct? Zo nee, wat is er niet correct?

4). Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat nog een jaar moeten missen schadelijk is voor de reputatie, naamsbekendheid en opgebouwde reserves van de ondernemers? Zo nee, waarom niet?

5). De ondernemers moeten veel voorbereidingen treffen om hun bedrijf te kunnen laten starten; logistiek, personele bezetting, wel of niet aannemen van feesten en partijen etc. Welke zekerheden kunt u de ondernemers bieden?

Ralf Sluijs