19 maart 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen handhavers anders in te zetten

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Meinesz (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1)      Bent u bereid de gemeentelijke handhavers specifieker in te zetten op plaatsen en tijden waar de risico’s groter zijn dan elders in de stad op dat moment?

2)      Bent u bereid een pilot met bodycams in te voeren, zoals momenteel in Amsterdam momenteel gebeurt? *

3)      Bent u bereid te onderzoeken of handhavers voldoende zijn uitgerust en of deze uitrusting past bij de huidige tijd? **

* https://www.parool.nl/amsterdam/boa-s-willen-wapenstok-soms-telt-elke-seconde~a4611021/
** https://www.parool.nl/amsterdam/bodycams-niet-genoeg-handhavers-dreigen-met-acties~a4622759/

 

Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag/Groep de Mos