11 juni 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen crimineel geld inzetten voor de stad

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Dubbelaar (Groep de Mos / Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met de berichten over de politieactie op Ypenburg? (1)

2) Is het college bekend met haar standpunt om in beslag genomen criminele winsten terug te laten vloeien naar de wijken? (3)

3) Wat is de status van de uitwerking hiervan? Graag een gedetailleerd antwoord. (Zie RIS 299567)(2)

4) Wat gaat het college doen om in beslag genomen baten uit Ypenburg terug te laten vloeien naar Den Haag?

 

(1) AD Den Haag – 6,5 miljoen euro gevonden tijdens politieactie spookwoningen Ypenburg, https://www.ad.nl/den-haag/6-5-miljoen-euro-gevonden-tijdens-politieactie-spookwoningen-ypenburg~a6ae6232/

(2) Schriftelijke vragen – Crimineel geld, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/447297

(3) AD Den Haag – Crimineel geld mogelijk echt naar wijken, https://www.ad.nl/den-haag/crimineel-geld-mogelijk-echt-naar-wijken~a0b92f6f/