1.Met welke belanghebbenden heeft u gesproken? *

2.Klopt het dat u niet vatbaar bleek voor de argumenten van de Loosduinse Puchclub en bent u bereid opnieuw met hen in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet?

3.Waarom is er gekozen voor zo’n beperkte uitzonderingsregeling? *

4.Welk probleem denkt u op te lossen met het verplaatsen van de oldtimers?

5.Bent u bereid alsnog een fatsoenlijke uitzondering te regelen, op z’n minst conform Amsterdams model? Zo ja, wanneer? Zo nee, bent u bereid de geschiedenis in te gaan als afbreker van het Haags cultureel erfgoed?

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3951962/Loosduinse-Puchclub-woedend-over-dieselverbod-We-willen-ook-naar-het-Binnenhof-gaan
** https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7435433/1/RIS301811%20Beantwoording%20SV%20Handen%20af%20van%20oldtimers

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag/Groep de Mos