1)     Is het college op de hoogte van de Rotterdamse aanpak* van bijplaatsingen bij ORAC’s door middel van wisselend cameratoezicht op hotspots en een vliegende brigade van BOA’s?

2)     Is het college met ons eens dat deze problemen ook één van de grootste ergernissen zijn van de Haagse inwoners en een dergelijke aanpak een afschrikwekkend middel is?

3)     Vind het college ook dat een dergelijke maatregel past binnen de campagne ‘Schoon doen we gewoon’ en het rattenoffensief?

4)     Is het college van plan deze maatregel ook in Den Haag in te voeren? Zo nee, waarom niet?

 

* https://www.nu.nl/rotterdam/5777379/gemeente-gaat-cameratoezicht-inzetten-voor-afval-naast-container.html

René Oudshoorn