14 mei 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen antisemitisme in onderwijs

1). Bent u bekend met het bericht “Grote stijging antisemitische incidenten in Nederland, CIDI roept op tot actie”(*)?

2). Kunt u aangeven hoeveel van deze incidenten in Den Haag plaatsvonden? Zo nee, waarom niet?

3).  Bent u het met ons eens dat we antisemitisme snel een halt moeten toeroepen? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

4). Kunt u aangeven wanneer u uitvoer gaat geven aan de excursies naar Auschwitz of Westerbork voor Haags leerlingen, zoals afgesproken is in het coalitieakkoord? Zo nee, waarom niet?

5).  Kunt u aangeven of u bereid bent een actieplan tegen antisemitisme op te stellen in samenwerking met onderwijsinstellingen, de Joodse gemeenschap en justitie? Zo neen, waarom niet?

* https://www.cidi.nl/grote-stijging-antisemitische-incidenten-in-nederland-cidi-roept-op-tot-actie/

Damiën Zeller
Hart voor Den Haag/Groep de Mos