10 september 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen zwarte lijst voor zwakke schoolbestuurders

1). Is het college bekend met het bericht “Minister moet ingrijpen bij Hindoeschool”? Zo ja, klopt dit bericht?

2). Is het college bereid er bij de Minister op aan te dringen zijn bevoegdheden te gebruiken om het bestuur de laan uit te sturen? Zo nee, waarom niet?

3). Is het college erop bereid een zwarte lijst bij te houden met zwakke schoolbestuurders, zodat deze niet meer vanzelfsprekend aan de slag kunnen bij een Haagse school? Zo nee, waarom niet?

4). Is het college bereid onderzoek te (laten) doen naar mogelijke leerachterstanden bij leerlingen van de Algemene Hindoebasisschool? Zo nee, waarom niet?
5). Op welke wijze is er contact (geweest) met de ouders van de leerlingen en wat is hierin de rol van uw stadsbestuur?
6). Indien de minister besluit om deze school te sluiten, waar kunnen deze leerlingen dan terecht en blijft het voor hen mogelijk om (goed) onderwijs in Den Haag te volgen?
(*) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3863655/Minister-moet-ingrijpen-bij-hindoeschool

 

Damiën Zeller & Janice Roopram
Hart voor Den Haag/Groep de Mos