Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden Damien Zeller en Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1.      Kan het college aangeven waarom de ouderen niet zijn betrokken bij het wijzigen van de nieuwe zwembadtijden voor zwembad het Zuiderpark?

2.      Is het college bereid om in gesprek te gaan met zwembad het Zuiderpark om opnieuw te kijken naar de zwembadtijden en hierbij de ouderen te betrekken in hun besluitvorming? Zo ja, wanneer. Zo nee, waarom niet?

Het is belangrijk dat ouderen blijven bewegen. Het stimuleren en faciliteren van sporten en bewegen voor alle doelgroepen, dus ook voor de ouderen. Dit staat vermeld in het coalitieakkoord. Beweging zorgt voor fysiek welzijn en voor mentale weerbaarheid.

3.      Door de wijziging van de zwembadtijden zullen een aantal ouderen afhaken. Dit zal gevolgen hebben voor hun gezondheid en maatschappelijke positie. Wat vindt het college hiervan?

Vanaf 9 september zal het wedstrijdbad niet meer extra worden verwarmd.

4.    Kan het college angeven waarom hier voor is gekozen?

5.    Is het college bereid om deze maatregel terug te draaien zodat de ouderen weer kunnen zwemmen in extra verwarmd zwemwater? Zo nee, waarom niet?

 

Damiën Zeller & Janice Roopram

Hart voor Den Haag/Groep de Mos