24 september 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Duindorp

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt raadslid Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met de uitzending van BNNVARA over Duindorp? (1)

2) Kan het college de uitspraken van de directeur Wonen van Vestia duiden? Zo nee, waarom niet?

3) Herkent het college de signalen over schimmelproblemen in woningen aan de Pluvierstraat? Zo nee, waarom niet?

4) Wat gaat het college doen om de schimmelhuizen als de wieweerga aan te pakken?

5) Is het college bekend met de angst om het verliezen van de eigen identiteit op Duindorp? Zo nee, waarom niet?

6) Welke gemeente in Nederland hebben een voorrangsregeling voor bewoners?

7) Bent u bereid om Scheveningers en Duindorpers bij het toekennen van woningen voorrang te verlenen teneinde de eigen identiteit te behouden? Zo nee, waarom niet?

8) Wat is de ontwikkeling van sociale huurwoningen sinds mei 2016 in Duindorp? (2)

9) Hoeveel betaalbare woningen worden er de komende jaren in Duindorp opgeleverd danwel bijgebouwd?

 

(1) BNNVARA – Opstandelingen aflevering 4 Duindorp voor Duindorpers, https://www.bnnvara.nl/opstandelingen/videos/512786

(2) Volkskrant – Molukse wijk in Maastricht blijft alleen voor Molukkers, https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/molukse-wijk-in-maastricht-blijft-alleen-voor-molukkers~be516b68/

(3) Schriftelijke Vragen – Betaalbare huurwoningen Duindorp (RIS 293807), https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/122177