28 mei 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen intensiveer aanpak lerarentekort

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Damien Zeller de volgende vragen:

1) Bent u bekend met het artikel ‘Onderwijs onder druk door ongelijk verdeeld lerarentekort’ (*) en kunt u aangeven wat de status is van de “Haagse lerarenopleiding”?

2) Zijn er al resultaten bekend van de campagne ‘Leraar in de zon’, die voortvarend van start ging? Zo ja, kunt u deze reeds met de raad delen?

3) Bent u bereid om een reactie te geven op de Staat van het Onderwijs, wat deze cijfers betekenen voor het Haags onderwijs? Zo neen, waarom niet?

4) Heeft u inmiddels (ideeën over) aanvullende maatregelen, die Den Haag aantrekkelijker maken voor leraren?

(*) https://www.nu.nl/binnenland/5826981/inspectie-onderwijs-onder-druk-door-ongelijk-verdeeld-lerarentekort.html