29 januari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen parkeerproblematiek Morgenweide in Ypenburg

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Damien Zeller de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de parkeerproblemen die spelen in de buurt Morgenweide?

2. Wat is de parkeerdruk in deze buurt?

3. Kunt u aangeven of u bereid bent actie te ondernemen om deze parkeerproblemen op te lossen? Zo neen, waarom niet?

De parkeerproblemen ontstaan o.a. doordat een aantal bewoners hun carport niet gebruiken voor de auto, maar deze gebruiken als buitenkeuken of fietsenstalling. De auto zetten zij dan elders in de straat neer.

4. Kunt u aangeven of u bereid bent de APV aan te passen zodat bewoners met een carport verplicht worden deze te gebruiken voor hun auto? Zo neen, waarom niet?