21 mei 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Vocht en Schimmel in Haagse woningen

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid William de Blok de volgende vragen:

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

De kernpublicatie over het WoON2018 is uit met als titel “Ruimte voor wonen” (*). Het rapport bevat op hoofdlijnen de belangrijkste bevindingen over de Nederlandse Woningmarkt in 2018. In hoofdstuk 8.2 van het onderzoek wordt aandacht besteedt aan vocht en schimmel in woningen.

Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 5 Nederlanders woont in een huis met vochtplekken of schimmel.

1. Is het college op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek? (* & **)

2. Is het college ook geschrokken van de uitkomst van het onderzoek naar vocht en Schimmel in woningen?

In het Coalitieakkoord “Den Haag, stad van kansen en ambities” is op pagina 35 in de eerste paragraaf opgenomen dat vocht en schimmel zullen worden aangepakt.

3. Heeft het college inzicht in getallen omtrent vocht en schimmel in Haagse woningen?

4. Wat gaat er ondernomen worden om de overlast van vocht en schimmel in Haagse woningen aan te pakken, hoeveel woningen zullen dit zijn en per wanneer?

 

(*) https://www.woononderzoek.nl/document/Ruimte-voor-wonen–de-resultaten-van-het-WoON2018-(interactief)-/174

(**) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4666171/schimmelprobleem-huizen-veel-groter-dan-gedacht