23 juli 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Kamer van Koophandel naar Leyweg

1). Bent u bekend met de locatie van de Haagse Kamer van Koophandel (KvK) aan de Koninginnegracht?

2). Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat de huidige locatie moeilijk bereikbaar is en over beperkte (betaalde) parkeergelegenheid beschikt? Zo nee, waarom niet?
Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat (startende) ondernemers in Den Haag, geen strobreed in de weggelegd mag worden om te kunnen ondernemen? Zo nee, waarom niet?

3). De Kamer van Koophandel schrijft op haar website: “Opdracht. Als ambitieuze publieke dienstverlener streeft KVK naar de beste service voor heel ondernemend Nederland…” en “Waar mogelijk zorgen wij voor een goede inbedding, afstemming en aansluiting tussen regionale en nationale verbanden. Op die manier stimuleren wij de lokale economie en dragen wij bij aan het oplossen van knelpunten in de regio”. Vindt u dat de huidige locatie aansluit bij de ambities zoals deze door de KvK beoogd worden? Zo nee, graag een toelichting.

4). Hart voor Den Haag/Groep de Mos zou graag zien dat de KvK verplaatst wordt naar de Leyweg in het grootste stadsdeel van de stad, Escamp. Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat de Leyweg wat betreft bereikbaarheid en de aanwezigheid van stadsdeelkantoor Escamp, een goede locatie zou zijn voor de KvK? Zo nee, waarom niet?
Den Haag Zuidwest kan de komst van de KvK naar het stadsdeel goed gebruiken. Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat de KvK ook voor directe economische spin-off zou kunnen zorgen in de vorm van banen en toenemende bezoekersaantallen voor Winkelcentrum Leyweg? Zo nee, waarom niet?

5). Bent u bereid om in gesprek te gaan met de KvK en gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor een eventuele verhuizing- of een dependance van de KvK naar/in Den Haag Zuidwest? Zo nee, waarom niet?

Ralf Sluijs
Hart voor Den Haag/Groep de Mos